THUỐC PHÒNG TRỪ MỐI AGENDA 25EC

Vị Trí Liều pha/100 lít nước cách sử dụng
Nền, vách nền 2.,5 lít Termidor( Agenda) Đáy và các mặt bên của nền, rãnh: xử lý 5 lít dung dịch/mét tới. Phải xử lý suốt chiều dài rãnh bên trong tòa nhà
Mặt đất sàn 2.,5 lít Termidor (Agenda) xử lý 5 lít dung dịch/m2 mặt đất nơi sẽ đúc sàn. Phải đảm bảo thuốc bao phủ tốt chỗ dây cáp và đường ống đi vào toà nhà
Cột và xà 2.,5 lít Termidor(Agenda) Mặt đáy của nền cột và xà : xử lý 5 lít dung dịch/m2 sau nén và trước khi đổ bê tông
Mặt đất có lát nền 2.,5 lít Termidor(Agenda) xử lý 5 lít dung dịch/m2 trên mặt đất có lát, bặc thềm, hàng hiên,…nối với toà nhà

THUỐC PHÒNG TRỪ MỐI AGENDA 25EC