Thuốc diệt Mối Masterline Bifenthrin

Hãng Sản Xuất: Univar
Thành Phần : Bifenthrin – 7.9%
Tác Dụng : Diệt mối, kiến, và các côn trùng gây hại khác

Thuốc diệt Mối Masterline Bifenthrin