Thuốc diệt Mối Boracare Termiticide

Hãng Sản Xuất: Nisus
Thành Phần : Disodium Octaborate Tetrahydrate – 40%
Tác Dụng : Diệt mối, kiến, và các côn trùng gây hại khác

Thuốc diệt Mối Boracare Termiticide