THUỐC DIỆT CÔN TRÙNG DELADO 2.5 EC

I. CÔNG DỤNG: Delado 2.5 EC là hóa chất diệt côn trùng trong y tế và gia dụng, phổ biến tác động rộng và hiệu quả. Tiết kiệm chi phí chất hòa tan, giảm thiểu ô nhiểm môi trường, không để lại vết trên sơn hoặc vải vóc.

II. CÁCH DÙNG:
– Pha loãng theo tỹ lệ khuyến cáo của Delado 2.5 EC để được đăng ký để phun hoặc ngâm tẩm vải trừ muỗi, bọ trét.
– Phun ULV: Dùng 200ml Delado 2.5 EC phun cho 150 m2.
– Phun không gian phòng kín: Pha 30 -50 ml Delado 2.5 EC với 5 lít nước sạch phun cho 150 m2.
– Phun tồn lưu hoặc ngoài trời: Pha 100ml Delado 2.5 EC với 5 lít nước sạch phun cho 150 m2.
– Ngâm tẩm chăn, màn vải hoặc phun bề mặt: Dùng gói Delado 2.5 EC pha chung 1 lít nước sạch.
Để duy trì hiệu lực tồn tại của Delado 2.5EC nên phun lại định kỳ theo khuyến cáo.

THUỐC DIỆT CÔN TRÙNG DELADO 2.5 EC