THUỐC DIỆT CÔN TRÙNG ALFADO 10SC GÓI 5ML

I. CÔNG DỤNG:
ALFADO 10SC là hóa chất diệt côn trùng dùng trong y tế và đồ gia dụng, phổ tác động rộng dùng để tẩm màn, rèm hoặc phun để tiêu diệt các loại côn trùng gây hại trong nhà và ngoài trời.

II. CÁCH DÙNG:
– Sử dụng cốc đong và sử dụng theo tỷ lệ khuyến cáo của ALFADO 10SC khuấy đều thành dung dịch phun.
– Phun vách tường: Pha 60ml ALFADO 10SC vào 8 lít nước sạch, phun ho 200 m2 tường vách.
– Tẩm màn đối với diện tích ( 16,5 m2),
+ Màn tuyn: Pha 5ml ALFADO 10SC vào o,7 lít nước sạch, tẩm cho 1 màn.
+ Màn vải: Pha 5ml ALFADO 10SC vào 1 lít nước sạch, tẩm cho 1 màn.
– Xử lý chuồng trại chăn nuôi, nhà máy, kho tàn: pha 6ml ALFADO 10SC / lít nước sạch, phun cho 20 m2 bề mặt, Phun ướt đảm trên bề mặt vách bên trong và bên ngoài, nền chuồng trại, chuồng dẫn chất thải, khu vực chứa rác, hầm chứa phân.

THUỐC DIỆT CÔN TRÙNG ALFADO 10SC GÓI 5ML