Phát hiện và diệt tổ mối cây trồng

Mối có sức phá hoại rất lớn với sản xuất nông nghiệp, môi trường và gây ra hiểm hoạ khôn lường. Năm 1944, mối phá hoại bờ đê của bờ Bắc sông Chu (Thanh Hoá) khiến hai huyện Thiệu Hoá và Thọ Xuân bị ngập lụt, nhiều vùng lân cận bị mất mùa. Mối còn phá hoại các công trình cầu cống, đường sá, nhà cửa, kho tàng; các loại hoa màu, cây cối…, làm ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sức khoẻ của con người.

Phát hiện và diệt tổ mối cây trồng

Cách phát hiện: Chỗ nào có mùi hôi, đất lún xuống, có hốc sâu hoặc đất đùn lên thì chính là tổ mối.
Cách tiêu diệt (có 3 cách):
+ Dùng xà beng hay thuổng đào sâu 40 – 45cm rồi đổ nước sôi vào, lấp kín đất và đầm thật chắc.
+ Dùng vôi bột trộn thêm 30% cát lấp kín tổ, đầm thật chắc.
+ Dùng dầu máy đổ vào tổ mối rồi lấp kín đất, đầm chắc lại.