Máy đuổi chuột và côn trùng bằng sóng siêu âm

Đặc điểm chính:
100% Mới và chất lượng cao.
Máy này có hiệu quả trong bán kính 80-120 mét vuông trong phòng.
Máy này có thể đuổi chuột nhà, bọ cánh cứng, muỗi,
bọ chét, ruồi, châu chấu, kiến, kiễn gỗ v.v.
Máy phát siêu âm vượt xa tầm nghe con người.
Máy không gây hại cho con người và vật nuôi. Đồng thời không ảnh hưởng đến máy móc trong nhà.
Máy này không độc hại, thân thiện môi trường. Ít hao năng lượng.

Máy đuổi chuột và côn trùng bằng sóng siêu âm