Cách tạo lập tổ của mối

Trên thế giới có rất nhiều loài mối mỗi loài có những tập tính không giống nhau. Ở đây tôi xin nêu cách tạo lập tổ mối của một số loài mối gần gũi và làm ảnh hưởng tới cuộc sống của con người nhất như Mối gỗ ẩm, mối đất, mối gỗ khô. Tuy là 3 loài mối nhưng bản thân chúng lại phân nhánh ra rất nhiều nhóm khác nhau xong chúng có chung một điểm là phân đàn, tạo lập tổ mới

Cách tạo lập tổ của mối

Tình huống thứ nhất : Mối cánh bay ra khỏi tổ để đi tìm một lãnh địa mới. Hàng năm cứ vào mùa mưa ( lúc giao thời và vào tầm chiều tối ) ta thấy mối cánh ở đâu đó bay ra hàng đàn với số lượng rất lớn, chúng tìm nhữ chỗ có ánh đèn sáng bay lượn cho đến khi rụng cánh. Sau khi rụng cánh các con đực và các con cái tìm đến với nhau và đi với nhau thành từng cặp, chúng tìm những chỗ thuận lợi để chui xuống đất. Cặp nào chui được xuống dưới đất mà không bị các thiên địch khác tấn công thì chúng bắt đầu một cuộc sống mới và bắt đầu sinh sản. Mối sinh sản ra trứng sau đó trứng nở thành mối con ( mối thợ, mối lính, mối dự bị, mối cánh ) và từ đó trật tự trong tổ mối được hình thành.

Tình huống thứ 2 : Trong quá trình sinh sống, mối thường có xây dựng sẵn một số tổ phụ. Khi mà tổ mối đủ lớn, số thành viên đông quá thì trong số các thành viên đó có mối hậu bị cùng một số mối lính và mối thợ phát triển một trong các tổ phụ để thành tổ chính, mối hậu bị lúc này trở thành mối vua và mối chúa ( Tổ có mối vua và mối chúa nằm trong đó ) Hoặc tại các tổ phụ nơi mối thợ đưa trứng tới để chăm sóc, một vài trứng được mối chúa ấn định làm mối vua và mối chúa mới. Tình huống này loài mối gỗ ẩm thực hiện nhiều nhất, vì thế tốc độ phát tán của loài mối gỗ ẩm rất lớn.